Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

jednaminuta
21:09
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle
jednaminuta
21:08

July 04 2015

jednaminuta
21:30
4539 4e22 390
Reposted fromkajagie kajagie viaanncey anncey

June 22 2015

jednaminuta
17:06

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viamyu myu
jednaminuta
17:05
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.

June 21 2015

jednaminuta
19:53
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viatransfuzja- transfuzja-
jednaminuta
19:50
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaMella Mella
jednaminuta
19:50
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viapouler pouler
jednaminuta
19:48
Spotkajmy się kiedyś. Porozmawiamy o tym, co czułam, gdy byłeś najważniejszym człowiekiem w moim życiu. Opowiem Ci o tęsknocie, której nie znasz. Dowiesz się czym była pustka - dziura w organizmie w kształcie Twojej duszy, niepozwalająca oddychać i zasypiać nocą. Zapewne nigdy nie wiedziałeś o istnieniu moich uczuć. Przyjdź, powspominamy stare dobre czasy, gdy jeszcze Ciebie kochałam.
— Alicja Kostrzak
Reposted frompapiertiger papiertiger viatransfuzja- transfuzja-
jednaminuta
19:47
Mówią, że świat nie sprzyja dzisiaj związkom. Mówią, że rzadko angażuje się dziś mocno.
— Sokół i Marysia Starosta
Reposted fromMissMurder MissMurder viamefir mefir
jednaminuta
19:47
Wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości.
— Abraham Lincoln
jednaminuta
19:46
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viatransfuzja- transfuzja-
jednaminuta
19:23
Potrzebuję przyjaciela.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabombels bombels
jednaminuta
19:20
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
jednaminuta
19:15
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viainsidemyhell insidemyhell
jednaminuta
19:14
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaromantycznosc romantycznosc
jednaminuta
19:14
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viainsidemyhell insidemyhell
jednaminuta
19:14
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
jednaminuta
19:13
W pewnym momencie możesz spotkać kogoś, kto będzie dla Ciebie doskonały, w najmniejszych molekułach zaprojektowany by być Twoim największym skarbem i źródłem radości. Ta osoba może albo całkowicie Cię uszczęśliwić, albo totalnie zmiażdżyć.
— Radek Kolago
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabombels bombels
jednaminuta
16:56
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viakaygatsby kaygatsby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl